Nevzat Kösoğlu

  Ana sayfa > Fikir Adamlarımız > Nevzat Kösoğlu


Zihnimize, gönlümüze ve düşüncelerimize ilmi ve îmanıyla abdest aldıran, Dünya Türklüğü’ne, İslâm Dünyası’na ve insanlığa dâir; çok önemli fikirleri, büyük ideâllleri, hayâller ötesi hayâlleri olan ve “ilim adamı” sıfatının içini kâmilen dolduran , millî düşüncenin fikrî muhtevâsını yükselten sıra dışı bir erbâb-ı kalem, Türk’e, türküye ve Türkiye’ye kara sevdalı olan su katılmamış bir dadaş; Nevzat KÖSOĞLU.. 

  7 Ekim 1941'de Erzurum-İspir'de doğdu. Liseyi Erzurum ve Karabük`te okudu. İ. Ü. Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi. 1964`te gazeteciliğe başladı. Babıali'de Sabah gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı. Ötüken Neşriyat'ı kuranlar arasında yer aldı ve yönetti. 1970 yılında Millîyetçi Hareket Partisinin Genel Sekreter Yardımcılığına seçildi. 1977 genel seçimlerinde MHP'den Erzurum milletvekili olarak parlamentoya girdi. 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra bir buçuk yıl tutuklu kaldı. Yayıncılıkla uğraştı. 14 ciltlik Büyük Türk Klasiklerini yayınladı. Kültür Bakanlığı adına 30 ciltlik Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları projesini yürüttü.

Nevzat Kösoğlu, Türk Tarihini ve Felsefesini günümüz şartları içerisinde yeniden ele almış; kültür ve medeniyet kavramları ile alakalı özgün fikirler ortaya koymuştur. Gelenekle gelecek arasındaki bağın nasıl kurulması gerektiğini ele aldığı güncel meseleler çerçevesinde vukufiyetle izah etmiştir. Kimlik çalışmalarına yeni bir boyut getirerek yeni Türk Kimliği'nin inşa yollarını göstermiştir.

Çağımızın en kafa karıştıran sorularının tümüne verilen cevap olan Nevzat Kösoğlu, 10 Ekim 2013 tarihinde Hakk'a irtihâl etti..
Sorularımız artık eskisi kadar kolay cevaplara ulaşmıyor..Kitapları

 1. Kitap Şuuru
 2. Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet Tasarımı
 3. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler 1-2-3-4
 4. Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler'de-İslâm'da ve Osmanlı'da Devlet
 5. Peyami Bey
 6. Bediüzzaman Said Nursi
 7. Dündar Taşer
 8. Galip Erdem
 9. Milliyetçilikte Yeni Arayışlar / Yahya Kemal
 10. Şehit Enver Paşa
 11. Geçmiş Zaman Peşinde yahut Vaizin Söyledikleri
 12. Türk Olmak ya da Olmamak
 13. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp
 14. Küreselleşme ve Milli Hayat
 15. Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı
 16. Türk Kimliği ve Türk Dünyası
 17. Tarihe Konuşmalar
 18. Milli Kültür ve Kimlik