Hakkımızda

  Ana sayfa > Kurumsal > Hakkımızda

Eğitim, kültür sanat, edebiyat, bilim ve yardımlaşma alanlarında gençlere yeni ufuklar açacak projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan Nizâm-ı Âlem Düşünce Akademisi, 2010 yılında çalışmalarına başlamış olan bir sivil toplum kuruluşudur. Beyin takımından teknik ekibine kadar mevcut tüm kadrosunun, özverili çalışmaları ve üretilen projeleri, kendisi, çevresi ve tüm Türk-İslam Dünyasıyla paylaşmayı gaye edinen, aklı ve vicdanıyla hareket edip adaletle karar verebilen bireylerin yetişmesine vesile olmak, derneğimizin temel amaçlarındandır.


Hayatı anlama ve anlamlandırma evresinin çocuklukta ve gençlikte filizlenen bir meleke olduğunun bilinciyle çalışmalarına yön veren derneğimiz, toplumun her kesiminden bireyleri çatısı altında toplayacak projeler oluşturarak, çok değerli akademisyen ve eğitimcilerden alınan desteklerle farklı kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.


Fikri olarak beslendiğimiz tüm gönül ve fikir adamlarının üzerinde tam anlamıyla mutabakata vardığı husus, gençliktir. Müslüman Türk gençliğinin iyi bir şekilde yetişmesi, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacıyla Nizâm-ı Âlem Düşünce Akademisi Kurulmuştur. Derneğimizde, üniversiteli, liseli ve yetişkinlerle her hafta düzenli olarak kitap kritiği, din, tarih, edebiyat ve kültür konularında seminerler, geziler ve sosyal etkinliklerle bir araya gelinmektedir. Ayrıca tüm katılımcı arkadaşlarımız toplum yararına gerçekleştirilen projelere gönüllü olarak katkı sağlamaktadır.


Türk-İslam Medeniyetini anlama ve aktarma hedefi gözeten derneğimiz bu minvalde üniversite ve şehir içerisinde konferans, tiyatro gösterileri ve toplantılar düzenlemektedir. Ülkemizin ve dünyada ki mazlumların yaşadığı sıkıntılar neticesinde halka açık alanlarda fotoğraf sergileri, basın açıklamaları ve protestolar düzenleyerek toplumda farklılık oluşturmaktadır.


Faaliyetlerimizi bir medeniyetin yeniden inşası hayaliyle planlamakta ve yarınlara dair yeni iddialar ortaya koymak fikriyle planlıyoruz. Genç bir kadroyla yeniden bir medeniyet inşasına gönül vermiş, azmetmiş ve Muhsîn-i Tavrı sergilemekten vazgeçmemiş olan bizler, genç yüreklerin ve beyinlerin Nizâm-ı Âlem Şuuru ile aydınlanmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. İlmi çalışmaların yanı sıra milli reflekslerin diri tutulması için gayret ediyor, insanın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz.


Ve iddia ediyoruz; Çağlar üstü bir nizâm kurulacak, yeniden...